María Consuelo Domínguez Sales

Formación Académica

Doctorado Universitat de València, España
Doctora en Ciencias Químicas
Dificultats en la comprensió dels conceptes de substància química, substància simple i compost. proposta de millora basada en estratègies d’ensenyament – aprenentatge per investigació orientada.
2004